december 26, 2023 Door beheerder Uit

NIEUW! Gevouwen handen (deel 1 en 2)

Na de verschijning van het eerste deel van de serie : ‘Gevouwen Handen’ van de organisten Jaap Kramer en Hendrik van Veen, bleef de vraag komen naar een tweede deel. Recent verscheen daarom het eerste deel in KLAVAR en het tweede deel in NOTEN in een download (pdf) vorm.

De Urker organisten Jaap Kramer en Hendrik van Veen brengen met de serie ‘Gevouwen handen’ prachtig meditatief orgelspel over de psalmen. De organisten baseren hun bewerkingen op de teksten van de berijmde ‘gebedspsalmen’. Dit alles in een aangename, makkelijk luisterende stijl. 

INHOUD deel 1:

Psalm 16 vers 1 en 4
Bewaar mij toch, o alvermogend God; en Ik zal den HEER, die mij getrouwen raad

Psalm 123 vers 1
Ik hef tot U, die in den hemel zit,

Psalm 139 vers 1
Niets is, o Oppermajesteit,

INHOUD deel 2:
Psalm 3 vers 2
Maar, trouwe God, Gij zijt

Psalm 68 vers 10
Geloofd zij God met diepst ontzag!

Psalm 73 vers 13 en 14
Wien heb ik nevens U omhoog? – Wie, ver van U, de weelde zoekt 

Psalm 79 vers 4 en 7
Gedenk niet meer aan ‘t kwaad, dat wij bedreven – Zo zullen wij, de schapen Uwer weiden

* Na aankoop van dit product kunt u het PDF downloaden in uw account.